Понякога е нормално парите в края на месеца да не стигат. Това е изключително приемливо, когато с течение на месеца са изникнали и някои непредвидени харчове.

Точно такава е и ситуацията с държавата ни в момента. Положението, в което сме изпаднали, е досущ като едно нормално домакинство – парите все не стигат, а разходите си вървят и си вървят

Хубав увод, но нищо не разбрах

Благодаря за признанието! Сега към създалата се ситуация. В официално съобщение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството се казва: "МРРБ ще пренасочи 40,4 млн. лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса (COVID-19) в страната и за реакция по време на кризи в системата на здравеопазването."

Е, то най-приятното е да идват пари от тук и от там, но реална нужда има ли? Питаме просто защото това е любимият въпрос на уважаемия българин: „И какво ще стане с тия пари?“

„С ресурса ще бъдат купени респиратори за нуждите на лечебните заведения, които приемат пациенти с COVID-19, предпазни средства (защитни маски, облекла, очила, ръкавици, шлемове и дезинфектанти) и тестове за изследване на коронавирус. Апаратурата и консумативите са определени от министъра на здравеопазването. Средствата са осигурени от недоговорен и спестен ресурс по четири от приоритетните оси на Оперативната програма и насочени към МЗ като бенефициент на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.“ – отговарят на българина от министерството.

Все още решението не е гласувано и на 100% прието. Това ще се случи на неприсъствено заседание.

Комитета за наблюдение на оперативната програма ще разгледа решението и ако то бъде гласувано, тогава ще се направи изменение на ОПРР 2014-2020.

Като мотивация за решението за пренасочване на суми, от министерството упоменаха:

"Предложението за подпомагане на здравните власти е направено след обстоен анализ от Управляващия орган на Програмата и е в изпълнение на предложението на Европейската комисия за промяна на общия Регламент (ЕС) 1303/2013, което позволява на държавите да мобилизират допълнителни средства за справяне с кризата в рамките на техните оперативни програми.

Изменението предвижда извършените разходи да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г."

Е, когато и българинът, и Комитетът за наблюдение са съгласни, то защо да не закърпим бюджета на Министерството на здравеопазването?