Макар и да бяха отправени редица обещания, включително от бившия вицепремиер Валери Симеонов и от министър-председателя Бойко Борисов, че „държавата няма да национализира лотарията“, днес се случи именно това.

На второ четене в Парламента депутатите приеха поправка в закона, която гласи, че единствено държавата има право да получава лиценз за организиране на лотарийни игри.

С други думи това означава, че добре познатите ни лотарийни игри, или „билетчета“, ще могат да бъдат организирани единствено от Българския спортен тотализатор, с нает от него персонал в собствени пунктове или такива под наем, които са ясно обособено като места за лотарийни игри.

Край на „Национална лотария“

В допълнение, Народното събрание забранява по-нататъшното разпространение на билети, талони, фишове и всякакви подобни удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в пунктове или обекти, които не са официално лицензирани и не са обозначени като пунктове за такива игри.

Към приетите промени бяха направени и важни поправки от страна на бюджетната комисия, които по своя характер са силно рестриктивни спрямо частните лотарийни оператори.

Веднага след като промените в закона бъдат отразени в Държавен вестник и, съответно, официално влязат в сила, лицензите на всички частни лотарийни оператори към момента ще бъдат отнети.

Казано с по-прости думи, това означава краят на добре познатите ни „Национална лотария“ и „Лотария България“. Те ще са принудени да преустановят своята дейност поради липса на лиценз.

С промените в закона се забранява и изплащането на всякакви печалби от лотарийни игри извън обособените за това обекти или вериги от обекти. Забранява се и изплащането извън банки.