Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в семинар на тема „Установяване на зони с ниски емисии – опитът в Германия и възможности в България“.

Николова поясни, че борбата със замърсяването е основен приоритет на МОСВ и се прави всичко възможно, за да се подобри състоянието на атмосферния въздух в населените места.

Доказано фините прахови частици са основен екологичен, здравен и социален проблем, който е свързан не само с качеството на живот, но и влияе негативно на икономиката на страната ни.

Зам.-министър Николова припомни, че тази година е приета Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г., в която емисиите от битово отопление са посочени като основна причина за значителния брой превишения на нормите за качество на въздуха по показателя ФПЧ през зимния период.

Ще се изграждат зони с ниски емисии

Големите градове страдат значително от автомобилния трафик и отделяните вредни емисии. Именно затова трябва да се обособят зони с ниски емисии в населените места.

Това е успешно наложен подход, който води до положителни резултати при замърсяването въздуха.

Мерките в тази посока са дали повече от добри резултати в редица европейски градове изтъкна Атанаска Николова.

Тя поясни, че с направените промени в редица закони вече различните общини имат правното основание да предприемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които досега не са прилагани у нас.

Ограничения в начините за отопление на домакинствата

Така местната администрация вече ще има и правото да налага ограничения в посока на това как да се отопляват домакинствата, като целта е да се ограничи използването на дърва и въглища.

В областта на транспорта това ще означава да се ограничава движението на МПС с ниска евро категория, които отделят повече вредни емисии.

Във връзка с планирането, създаването и управлението на зони с ниски емисии, се изпълнява проект между Германия и България, като идеята е да обменим опит с Германия, където тези мерки се прилагат от години.