Училищата ще имат възможността сами да избират и определят методите и подхода към всеки ученик, в опитите си да го задържат в училище. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев, става ясно от сайта на институцията.

Той взе участие в награждаването на най-добрите практики в конкурса на Съюза на българските учители, проведен в Камчия. Тази година събитието е посветено на хуманитарното образование, и както всеки път бяха наградени учителите, които имат изяви и успехи в дейността си.

Всички институции ще работят заедно

Вълчев допълни, че за да има ефект от мерките, ще се разчита силно и на работата на медиаторите или при нужда на социалните работници по райони.

Министър Вълчев поясни пред учителите, че с направените промени в постановленията за работата на екипите по Механизма за обхват няма да присъстват условия като „задължително“ и „всекидневно“. Те изцяло ще отпаднат като терминология и изискания.

Направените промени целят да осигурят на всяко училище и неговите учители възможно най-добрите условия, за да привлекат децата в образователния процес. Той наблегна на значението от това всички усилия да имат реален, а не формален характер, за да може да се случат планираните неща.

Продължават посещенията по домовете

Обърнато беше и внимание на това да се посещават децата и техните родители, за да може всекидневно да се ходи на училище. Това ще важи в пълна сила за семействата, в които образованието не е ценност и посредством обяснение ще бъдат подтиквани да насърчават децата си да учат.

Янка Такева, лидерът на Съюзът на българските учители заяви, че трябва да се положат мерки за мотивирането на екипите, които привличат децата в училище.

Министър Вълчев допълни, че от страна на родителите има огромни очаквания за това какво трябва да правят учителите по времето, в което децата са под опеката им.

Като основен приоритет за настъпващата учебна година е да се подобри взаимодействието между родителите от една страна и всички образователни институции, от друга.

Родителите да научат децата си на уважение към учителите

Красимир Вълчев използва случая да се обърне задочно и към родителите, за да ги помоли да възпитават децата си на уважение към учителите.

Предвижда се заедно със социалните партньори на МОН да се сключат различни споразумения с родителите. Те няма да са от задължителен, а по-скоро ще са с препоръчителен характер.

Отново се обърна внимание на иновациите в класните стаи и министър Вълчев посочи, че право на всяко училище е да избере методологията, по която ще преподава.

Това важи и за отношенията между учители и ученици, като крайната цел на всички мерки е децата да се задържат в училище до завършване на задължителния курс на образование.