Родният туризъм успя не просто да се справи и да премине през турбулентната 2019 година, но и отбелязва ръст от 4.2% в броя пренощували лица в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Данните са обобщени от Министерство на туризма и публикувани на сайта на ведомството.

Приходите от нощувки са 1,374 млрд. лева, като тук отново са включени единствено местата за настаняване с 10 и повече легла за периода януари-септември 2019.

Данните са подкрепени и от месечните отчети, които са налични на сайта на Националния статистически институт.

Броят на реализираните нощувки от януари до септември включително е над 24,576 млн. – ръст от 0,7%, а пренощувалите лица в местата за настаняване с 10 и повече легла са 6 870 969, което е увеличение с 4,9% в сравнение с януари-септември на рекордната за туризма 2018 г.

Ръст на родните туристи и през тази година

За летния сезон, който включва месеците от юни до септември тази година, приходите от нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла са над 1,095 млрд. лева, като ръстът е 4,5 на сто в сравнение със същия период на 2018 г.

Само за летните месеци, постъпленията от нощувки, които са направени от български граждани, са близо 223 млн. лв., което представлява 18% ръст, спрямо същия период на миналата година.

Приходите от нощувки на чуждестранни граждани са близо 873 млн. лв. с увеличение от 1,5 на сто.

Според данните, предоставени от националната статистика общо за трите черноморски области Варна, Бургас и Добрич, броят пренощували лица в местата за настаняване с 10 и повече легла бележи ръст от 6,9 на сто за четирите месеца от юни до септември.

Най-високо е увеличението за област Бургас - с 12,1 %, за област Варна нарастването е с 1,5 на сто, за област Добрич е регистрирано намаление от 0,8%.

Устойчиво развитие и ръст всяка година

Изнесените резултати показват категорично, че българският туризъм се развива устойчиво въпреки трудностите и силната международна конкуренция, пред които бяхме изправени през 2019 г.

Основният трус, който се отрази и на родния бизнес, се оказа фалитът на британския туроператор „Томас Кук“.