Министърът на вътрешните работи Младен Маринов участва в официална церемония в Брюксел, по време на която се постави началото на Проекта за подобряване на пътната безопасност в Европа.

Домакини на събитието бяха комисарят по транспорта Виолета Булц и изпълнителният директор на Европейския съвет по безопасност на транспорта Антонио Авеносо.

Представителите на българската делегация участваха в експертна дискусия по пътна безопасност.

В рамките й бяха представени бъдещите мерки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура, за справяне с главните причини за смърт на пътя, както и такива за подобряване на пътната безопасност в населени места и защита на уязвимите участници в пътното движение.

Какви промени се предвиждат

Проектът е иницииран от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия и Европейския съвет по безопасност на транспорта.

Седалището на организацията е в Брюксел и основната й задача е да се намали броят на смъртните случаи и тежките наранявания в следствие на пътнотранспортни произшествия.

Организацията поддържа индекс за всяка държава членка, който се оформя от поведението на участниците в движението, инфраструктурата, МПС, както и цялостните политики на всяка страна по отношение на пътната безопасност.

На този етап са поканени за участие шест държави, които имат най-голям потенциал за подобряване на следените показатели. Освен България ще се включат и Полша, Литва, Гърция, Румъния и Португалия.

Програмата има срок на действие до 2021 година

Времето, през което проектът ще действа, е три години, като началото е през тази година, а краят е предвиден за 2021 година.

Целта е да се подобри сътрудничеството межди държавите членки на Европейския съюз в това да се прилагат иновативни и ефикасни мерки за повишаване на пътната безопасност.

В рамките на програмата ще се провеждат семинари, работни срещи, както и посещения на експерти в страните-участнички.

Това трябва да допринесе за изпълнение на дългосрочната цел на ЕС за намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания в следствие на пътнотранспортни произшествия с 50 % до 2030 година.

Програмата ще бъде реализирана изцяло със средства на ЕК, като от участващите страни няма да се изисква съфинансиране.