От министерството на здравеопазването подготвят проект за електронните рецепти, с който ще се дава разрешение за изписване на антибиотици и на хартиен вариант. Този проект трябва да бъде обсъден и с министър-председателя, а в обсъждането се предвижда да участват и съсловните организации и разработчици на „Информационно обслужване“. Очаква се тази среща да се проведе тази седмица, това обяви министъра на здравеопазването Христо Хинков.

Предложението, което се подготвя включва паралелно изписване на електронна и хартиена рецепта, но само за антибиотици и за определен период от време, поясни министъра.

Той коментира възможността за дигитализиране на хартиената рецепта през аптечната мрежа чрез сканиране или качване от дневника за продажби. Това ще осигури възможност хартиените рецепти да се качват в Националната здравноосигурителна система“.

Тази промяна ще улесни процеса на качване на рецептите в НЗИС, при положение, че някои лекари са предпочели да издадат хартиена рецепта.

25% спад в продажбата на антибиотици

Промяната, която включва продажбата на антибиотици и препарати за диабет само след предоставяне на електронна рецепта беше въведена на 16 октомври. Замяната на хартиените рецепти с електронни доведе до някои проблеми със софтуера, което затрудни много лекари да издадат нужните на техните пациенти рецепти. Това породи недоволство както при лекарите, така и при пациентите.

Освен тези проблеми, трябва да се отбележи драстичното намаляване на продажбата на антибиотици. От Министерството на здравеопазването обявиха, че се отчита 25% спад в продажбата на антибиотици, което е голямо постижение във връзка с антибиотичната резистентност.

От началото на въвеждането на електроните рецепти са изпълнени 65% от издадените такива.

Ще бъдат ли върнати хартиените рецепти

Здравният министър Христо Хинков обяви, че е разработено проекторешение, с което предвижда възможността за алтернативно изписване на електронните и хартиени рецепти. Министърът коментира, че електронната рецепта ще остане в сила, но цялата система ще се адаптира към нова промяна.

Хинков също изказа мнение по въпроса със забраната за износ на лекарства. Той каза, че тя може да отпадне ако сигналите за липсва на медикаменти в аптеките намалеят. От министерството следят ситуацията и след като сигналите паднат под определено ниво и се знае, че има наличие на достатъчно антидиабетични лекарства, се очаква забраната за износ да отпадне.

Казусът с медиците от Спешна помощ още остава нерешен. Проблемът произлиза от това, че някои от линейките, които ходят по адреси не разполагат с компютри и електронни пощи. Единият вариант е връщането на хартиена рецепта, а другия е снабдяване на линейките с е-подпис.