На специална пресконференция заместник-кметът по направление екология на София Йоана Христова разказа за проекта с който ще се модернизира отоплението на над 5000 домакинства от столицата.

Целта на предприетите мерки от програма LIFE е да се премине към алтернативни форми на отопление, които да са щадящи към околната среда.

Проектът ще е насочен и към провинцията

Преминаването към алтернативни форми на отопление на домакинствата на територията на Столична община ще се изпълнява в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз AIR.

Обхватът на проекта ще позволи да се включат и други градове, освен столицата, сред които Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

Целта, която са си поставили от Столична община, е да се помогне на 4 925 домакинства, като ефектът се оценява спрямо намаляването на фините прахови частици с близо 75 тона на година.

Ще се следи стриктно за ефекта от мерките

Проектът ще се изпълни на три фази. Ще се работи с целеви домакинства, броят на които е 140 за София.

Така ще се следи за постигане на заложените критерии, като едва през третата фаза, която е същинската, ще се оцени ефекта от промяната на отоплителните уреди за всички включили се.

За да се включат, всички желаещи трябва да отговарят на няколко критерия. Основното изискване е да се отопляват на дърва или въглища.

След като хората заявят доброволното си участие, трябва да докажат, че са собственици или съсобственици на имота, за който се кандидатства.

Към момента на кандидатстване всички данъци на недвижимия имот трябва да са платени и наред с това да не са усвоявани средства по различни европейски програми и местни инициативи.

В рамките на проекта се предлага подмяната на отоплителните уреди по Програма "Лайф" да се извърши на територията на Столичната община в 4 квартала - Требич, Филиповци, Абдовица и Димитър Миленков, както и 9 села, сред които Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина.