По време на официалното си посещение в Узбекистан, президентът на България Георги Първанов беше замесен в скандал след като беше обвинен в отстрелването на защитен вид козел.

Събитието беше отразено от руската информационна агенция Фергана.ру, която твърди, че Първанов е отстрелял планински козел архар, вписан в международната Червена книга, по време на ловен излет в Нарутинския държавен резерват.

Обвиненията срещу президента Първанов предизвикаха остри реакции сред екологичните защитници и обществеността, като повдигнаха въпроси относно етиката и законността на действията на високопоставените лица. Ситуацията подчерта също и продължаващите проблеми с бракониерството и опазването на застрашените видове в региона.

Според доклади, Първанов е бил придружаван от свита от над 100 души, включително охрана и прислуга. Отстрелът на защитения животински вид вдигна вълни от критики, като медиите изтъкнаха несъответствието между действията на Първанов и неговите обществени позиции относно опазването на екологичния баланс и защитата на застрашени видове.

Този инцидент подчерта необходимостта от строго спазване на международните конвенции за опазване на дивата природа, особено от страна на високопоставени политически фигури. Възникнаха призиви за по-строг контрол върху дейностите, свързани с лова на застрашени видове, както и за повишаване на обществената осведоменост относно въздействието на такива действия върху биоразнообразието. Скандалът инициира дебати относно моралната и правната отговорност на политическите лидери в контекста на опазването на околната среда.

Пресслужбата на президентството не потвърди, нито отрече инцидента, ограничавайки се с общо изявление за програмата на президента по време на визитата. Това породи още повече спекулации и въпроси относно действията на президента и последващата липса на прозрачност.

Липсата на ясен отговор от президентството засили общественото недоволство и подчерта нуждата от повече прозрачност и отчетност в действията на държавните глави. Този епизод изведе на преден план важността на етичното поведение и отговорността на публичните фигури, особено в контекста на опазването на околната среда и природните ресурси.

Скандалът подчерта проблемите, свързани с нелегалния лов на защитени видове в Узбекистан и въздействието на високопоставени личности на тези практики. Ситуацията предизвика ожесточени дебати относно моралната и законова отговорност на политическите лидери в такива случаи.