Днешният петък 13 продължава да се развива много динамично, от една страна заради продължаващото се разпространение на коронавирус COVID-19, а от друга и заради събитията на държавно ниво.

Снощи в 22:00 часа беше свикано извънредно заседание на Министерски съвет, в рамките на което беше взето решение да се предложи в Народното събрание обявяване на извънредно положение.

Днес беше проведена сесия в Парламента, в която всички народни представители, без изключение, гласуваха „За“ въвеждането на извънредно положение за период от 30 дена – от 13 март до 13 април.

Малко по-късно министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, във връзка с усложняващата се обстановка у нас и препоръките на Националния оперативен щаб, с която въвежда редица противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от днес до 29.03.2020 година включително.

Какви са мерките в борбата против коронавируса

По силата на заповедта се преустановяват всички посещения в:

  • Увеселителни и игрални зали;
  • Барове;
  • Дискотеки;
  • Търговски обекти и центрове;
  • Заведения за обществено хранене с изключение на хранителни магазини, аптеки и дрогерии.

Преустановява се провеждането на всякакви:

  • Учебни занятия и извънкласни мероприятия (занимални, зелени училища, екскурзии, клубове и прочие) в училищата;
  • Учебни занятия и мероприятия в университетите и останалите образователни организации и институции. По възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • Посещения на деца в детските градини и ясли;
  • Групови форми на дейност и работа с ученици и деца извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • Видове масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни като театри, концерти, кина, музеи, симпозиуми, конференции, спа и спортни центрове, фитнес зали и други;

Задължават се всички работодатели в зависимост от възможностите и спецификата на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа за служителите си.

Ако това е невъзможно, те трябва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: дезинфекция, филтър и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонал и недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се и всички женски и детски консултации, профилактични прегледи и имунизации, планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е сведена до знанието на всички регионални здравни инспекции, както и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Срокът и обхватът на мерките могат да се променят в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната, се посочва още в заповедта на министър Ананиев.