Да ви занимаваме с такива материали, свързани с оформянето на Земята и други космически теми, едва ли е най-удачното нещо, което можем да направим.

Това обаче, може да се тълкува и от другата страна – един материал, който да е малко по-отдалечен от коронавируса, би имал ефекта на оазис върху вас.

След като вчера ви съобщихме, че американската космическа компания „SpaceX“ изстреля 60 нови спътници, които да служат вярно в доставянето на 5G сигнал за Интернет, светът отново погледна към небето и звездите.

Отново бяха зададени до болка познатите въпроси – кои сме, откъде идваме и накъде отиваме.

Откритието

Учени от Харвардския университет откриха на територията на Австралия залежи от древни скали на Земята, в които са се съхранили следи от движението на първите континенти на нашата планета.

Това е само едно от свидетелствата, че движението на тектонските плочи е започнало през първите етапи от съществуването на планетата.

Откритите от екипа ни скали увеличават тази вероятност и разкриват, че ранната Земя е била значително по-сходна с онова, което представлява днес, макар да се смяташе, че различията са били големи“ – заяви геологът Алек Бренър от университета-откривател.

Пробив в науката

През последните няколко години учени се занимават с обсъждането на това кога е било отключено движението на тектонските плочи и кога са възникнали първите земни маси на Земята.

Напоследък геолозите пробиват сериозно напред с откритието на много теоретични и практически свидетелства в подкрепа на твърдението, че това се е случило веднага след формирането на планетата.

Откритите следи датират преди около 3,2 милиарда години. Сега Бренър и компания са открили пред света изцяло нови доказателства за ранна поява на тектонски движения.

Това се е случило докато извършвали разкопки в областта Пилбара в Западна Австралия, където има скали от т.нар. зеленокаменни пояси.

Според учени и експерти, земните маси са се сформирали преди 3,2-3,6 милиарда години и се смята, че са най-древните образци от първичната земна кора на планетата ни.