Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на община Варна Пейчо Пейчев и изпълнителният директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна Злати Златев подписаха договор, който цели да се модернизира градския транспорт в морския град.

Финансирането е в рамките на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), като общият размер на инвестицията е в размер на 85,4 млн. лв., от които ОПОС осигурява 70 млн. лв.

60 нови електрически автобуса за Варна

Предстои да бъдат закупени 60 нови електрически автобуса, които ще обслужват различни линии на градския транспорт на Варна.

Предвидено е да се купят и монтират 60 станции за бавно зареждане и една за бързо зареждане на превозните средства.

С изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспортът ще се намали с 1 тон на годишна база.

Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за над 340 000 жители на община Варна. Срокът за изпълнение, който е вписан в договора, е 39 месеца.

По-чист въздух и за жителите на Бургас

Министър Димов подписа и договор за подобряване качеството на атмосферния въздух в Бургас чрез модернизиране на обществения транспорт в общината.

На подписването присъстваха изпълняващият длъжността кмет на общината Йорданка Ананиева и представител на фирма „Бургасбус“ ЕООД, в лицето на Петко Драгнев.

И тук ще бъдат доставени нови електрически автобуси, зарядни станции и всичко нужно под формата на допълнително оборудване към съществуващите системи за управление на обществения транспорт.

С изпълнението на мерките по проекта количеството ФПЧ10 ще се намали с близо 4 тона годишно, което ще помогне на над 200 хиляди жители на общината да дишат чист въздух.

Сумата, която ще бъде преведена от страна на ОПОС, е 65 милиона лева безвъзмездна помощ, от общия размер на планираните разходи от 82 милиона лева.

Срокът, в който трябва да се реализират всички дейности, е ограничен до 24 месеца.