Министерство на земеделието, храните и горите в партньорство с Министерство на образованието и науката стартира нова кампания, насочена към бъдещите фермери.

Инициатива се провежда под името „Супер фермер“ и е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство.

Тъкмо тези млади хора са направили своя избор и трябва да бъдат подкрепени, за да могат да се развиват в избраната област, се изтъква в съобщение на МЗХ.

Учениците ще се запознаят с успели фермери от страната

По време на различните дейности и планирани активности, учениците ще се срещнат с успели фермери от различни части на страната.

Така те не само ще се запознаят с истинската страна на тази дейност, но и ще могат да се вдъхновят от различните истории на успеха.

Кампанията може да се разгледа и като допълваща всички политики на МОН за насърчаване на дуалното обучение.

Така се дават значително по-добри възможности за подобряване капацитета на образователните институции и на работодателите за организиране и създаване на устойчиви партньорства за гарантиране на качеството на обучението.

Различните събития ще се проведат на територията на цялата страна. Те ще се проведат под формата на „Дни на отворените врати“.

Учениците ще посещават стопанства на земеделски производители, бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), като така ще да се запознаят отблизо с дейността им.

25 ферми участват в програмата

Само в рамките на първия учебен срок ще бъдат посетени стопанствата на 25 бенефициенти, които са заявили участие в програмата.

Общият брой на учениците, които ще се включат в практиката, е повече от 300 от 20 професионални гимназии.

Направленията, в които се обучават са различни – фермер, техник на селскостопанска техника, агроекология и други.

Стопанствата, които ще бъдат посетени, са специализирани в областите, които отглеждат трайни насаждания – орехи, бадеми, сливи, круши и други.

Животновъдните ферми, които ще бъдат посетени, са в областта на отглеждането на овце, крави и птици.

По време на посещенията си, учениците ще се запознаят с различните видове селскостопанска техника, която се използва за работата във фермите.

Предвидено е кампанията да се проведе на два етапа. Първият стартира през ноември 2019 година, а вторият ще се реализира през месеците от февруари до април 2020 г.

В рамките на инициативата ще се проведе и конкурс на тема: „Моето стопанство“, в който участниците ще представят своята идея за стартиране на бизнес.