Всеки от нас вече сигурно се е сблъскал с някой и друг контролно-пропускателен пункт на МВР.

През миналата седмица Оперативният щаб спусна тази мярка като средство за борба с разпространението на коронавирус у нас.

В този епизод ще видите

Е, мина се време, няколко вида декларации се смениха и в момента системата се изкашля за пореден път.

В този епизод на „Системна болка“ конфликтът е за това има ли нарушение на личните данни или не.

Комисията за защита на личните данни излезе със становище: „Декларациите, които се попълват и остават у полицаите при преминаване през Контролно-пропускателните пунктове, не нарушават личните данни на хората.“

Според Комисията „събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през КПП граждани в областните градове на страната е временна мярка и касае ограничен кръг от лица, чиито данни се обработват“. Затова според тях проблем не следва изобщо да има.

Аргументи по темата

Ето какво се споменава в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

  1. Законодателството за защита на личните данни допуска възможността за ограничаване на обхвата на правата и свободите на гражданите при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679;

2.2. В конкретния случай, наложената от МВР мярка е необходима и пропорционална с оглед гарантиране на:

  • Общественото здраве;
  • Предотвратяването на престъпления (каквото е деянието по чл. 355 от Наказателния кодекс), включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на вируса.

Важно е да се спомене, че законодателството в никакъв случай не променя и не би възпрепятствало МВР да изпълнява задължението си да обработва данните на гражданите с цел спазване на Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.

Министерството на вътрешните работи винаги трябва да гарантира сигурността при обработването на лични данни на населението.

Не е само при извънредно положение. Прилагането на подходящи технически и организационни мерки ще спомогне да се опазят личните данни в събираните декларации.

Това стана ясно от текста в съобщението на Комисията за защита на личните данни.