От 31 май т.г. се възстановяват присъствените занимания в училищата за всички ученици от пети до единадесети клас. Това става съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 18 май т.г., съобщават от МОН.

В училищата ще продължат да се прилагат вече въведените противоепидемични мерки за дезинфекция и носене на лични предпазни средства. Както досега, ще се ограничават контактите между отделните паралелки и класове.

При повишена заболеваемост сред ученици или учители директорите могат да предлагат преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Това предложение трябва да е предварително одобрено от над 50% от родителите, съгласувано с обществения съвет и прието от педагогическия съвет на съответното училище.

Какъв е планът при повишаване на заболеваемостта

След приключване на тази процедура се уведомява регионалното управление на образованието. Предложението се изпраща до министъра на образованието и науката, който взима окончателното решение.

Не е необходимо разрешение от министъра, когато по преценка на директора към дистанционно обучение преминава отделна паралелка от училището. Остава възможността със заявление родители да пожелаят децата им да продължат да се обучават в електронна среда и след 31 май т.г.

Срокът за преминаване към обучение от разстояние ще се съобразява с епидемичната обстановка в училището. Тъй като присъственото обучение е изключително важно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците, желателно е по възможност дистанционните занятия да не продължават повече от 10 учебни дни.

В същото време

На 16 февруари Жени Панайотова и съпругът й водят за първи път сина си на детска ясла. След час и половина родителите прибират момчето и когато го преобличат вкъщи, виждат множество хематоми и травми по гръбнака. Родителите се свързват с ръководството на яслата, подават и сигнали до отговорните институции. Какво точно се е случило, от къде са се появили синините по гърба на момчето?

„Когато синът ми се прибра, видяхме много травми и хематоми по тялото му. Потърсихме възпитателката Венета Стоянова, но не получихме отговор. После тя заяви, че нищо не се е случило. Причината била чувствителната кожа на детето”, разказва Жени Панайотова. Тя добави, че лекарите в болницата са изразили съмнение за нанесен побой.

„След множество прегледи, съдебните медици заключиха, че уврежданията са в резултат от удари с тъпи предмети”, посочи тя.

„Искам ясно да кажа, че над детето не е упражнявано насилие. Това е и решението на всички независими органи, които извършиха проверка по случая”, казва директорът на яслата Татяна Велева.

Майката на детето добави, че има писмен отказ от детската ясла за записа от камерите.