До 3 години затвор и до 10 000 лв. глоба за онези, които разпространяват невярна информация за заразителна болест. До 1 година пробация и до 1000 лв. глоба за лекари, отказващи помощ на пациент.“

С тези удари ще наказва законът своите нарушители в условията на кризисна ситуация.

В закона е разписана и възможност за онази част от работодателите, които са в затруднение.

Решението, което бе взето за тях, е да пускат в платен и неплатен отпуск своите служители, без да е нужно съгласието на работника.

Тази власт, която се дава, е удобна за собствениците на предприятия. Така успешно ще може да се запази малкият и среден бизнес.

Друга мярка е и включването на административни облекчения. Спира се налагането на запори на банкови сметки, заплати и пенсии на населението, както и извършването на описи на движими и недвижими имоти.

Нещо градивно, което направи заразата

Чуха се и окуражаващи думи от депутати и министри.

Преодоляване, предотвратяване и ограничаване на разпространението на тази коварна зараза е целта на законопроекта.

За кратките срокове това е резултатът. Не трябва да се делим на управляващи и опозиция, а да бъдем полезни на гражданите и бизнеса.“ Това бяха думите на Александър Иванов от ГЕРБ.

Мнението на опозицията

Опозиционни предложения относно законопроекта ще бъдат внесени в деловодството на парламента.

„Този закон е наложителен, но по начина, по който е конструиран – не отговаря на очакванията на хората. Мерките, свързани с ограничаването на заразата са добри, но не виждаме мерки за работниците.“ каза Надя Клисурска от БСП.

Изводът, който можем да си направим от цялата ситуация с болестта, е, че явно в НС се разнася вирус на екипност и работа с цел изграждане на защитни подпори за малкия и среден бизнес.

Рядко са случаите, в които обикновеният избирател може да види отборно настроение от управляващи и опозиция.

Предлагането на този законопроект е продиктувано заради кризисната ситуация, разиграваща се вече почти седмица в България.