Днес повече от всякога децата са в контакт с хора от различен етнос, религия или култура. Някои родители приветстват факта, че живеем във все по-многообразно общество.

Други, обаче, са по-колебливи, особено, ако не са имали по-голям досег с хора, различни от тях. Приятелският им кръг и съучениците им са много по-разнообразни отколкото тези на предишното поколение.

Родителите трябва да подготвят децата си да живеят, учат и работят в общества, които ще стават дори по-разнообразни. Да ги учим на толерантност е важно, защото човекът, който е отворен към различията ще има повече възможности в образованието, бизнеса и много други аспекти от живота.

Успехът в днешния свят зависи от това да бъдем способни да разберем, оценим и работим с другите.

Толерантността е отношение на откритост и уважение към различията, които съществуват между хората. Въпреки че първоначално терминът се е използвал за етнически и религиозни различия, той може също да се използва за хора с физически и умствени увреждания и други.

Толерантността означава да уважаваме и да се учим от другите, да оценяваме индивидуалността, да преодоляваме културните различия, да отхвърляме несправедливите стереотипи и да създаваме нови връзки. В много случаи толерантност е противоположност на предразсъдъци.

Разбира се, толерантност не означава всяко поведение да се приема. Да проявяваш неуважение и да нараняваш другите, да се държиш зле, да нарушаваш социалните правила, като кражба и лъжа – това не трябва да се толерира.

Толерантност означава да приемаш „хората” такива, каквито са, не да приемаш лошото им държане. Означава също да се отнасяте към другите, така както вие бихте искали да се отнасят с вас.

Как да учим на толерантност

Дори и преди да могат да говорят, децата гледат и имитират родителите си. Те наблюдават как родителите им се отнасят с хората във всекидневния си живот и когато те го правят с уважение и респект, децата също се учат да уважават различията.

Освен да дават пример, родителите могат да учат на толерантност и по други начини. Да говорите заедно за уважение и толерантност помага на децата да научат повече за ценностите, които искате те да притежават. Ето няколко неща, които родителите могат да направят, за да научат децата да бъдат толерантни:

Обърнете внимание на собственото си поведение. Родители, които искат да помогнат техните деца да оценяват различията, могат да са чувствителни към културните стереотипи, които са научили, но могат да направят усилие да поправят това. Демонстрирайте проява на уважение към другите.

Запомнете, че децата винаги слушат. Внимавайте как говорите за хора, които са различни от вас. Не си правете шеги с тях – дори и те да изглеждат безобидни, няма да доведат до усещане за респект.

Избирайте внимателно книги, играчки, музика и филми. Не забравяйте мощния ефект на медиите и поп културата върху формиращото се поведение.

Насочвайте вниманието и коментирайте несправедливите стереотипи, които се показват в медиите.

Отговаряйте на въпросите на децата за различията честно и с уважение. Това ги учи, че е приемливо да се забелязват и обсъждат различията, когато това се прави с респект.

Приемете и уважавайте различията във собственото си семейство. Показвайте, че приемате различните способности, интереси и стил на детето ви.