За изминалата година от страна на Държавен фонд „Земеделие“ ще бъдат изплатени над 2 милиона лева на стопаните, пострадали от различни природни бедствия.

Точната сума е 2 093 568 лв. и тя ще бъде разпределена между всичките 239 стопани, заявили подпомагане по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

От страна на фонда са предприети всички нужни действия, за да се обработят документите на земеделските стопани след приключване на приема, който изтече на 15 октомври.

Така всички ще могат да получат компенсациите си навреме, за да могат да планират дейността си за следващата година.

Обезщетението е различно за различните култури

За 2019 година е утвърдено финансовият ресурс по схемата да е в размер на 2,144 млн. лева.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г. В рамките на тази схема ще се изплащат обезщетения за различни събития.

Тук влизат обезщетения в размер на до 30% от направените разходи за производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед. Пострадали реколти от фуражни култури ще се обезщетяват до 80%.

Със също толкова голямо процентно обезщетение ще се сдобият и стопаните с увредени или унищожени плодове, зеленчуци, етерично-маслени и всички технически култури.

Ще бъдат подпомогнати и земеделските стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия.

Важно условие е това, че земеделски стопани, които не са застраховали площите си, получават 50% от полагащата се помощ. За съжаление все още една голяма част от хората нямат навика да застраховат продукцията си.

Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без редукция.

10 хиляди фиданки засадени в различни инициативи

Само 7 месеца след откриването на поточната линия за автоматизирано контейнерно производство на фиданки в разсадник Локорско, Югозападното държавно предприятие са разпространени хиляди растения, които влизат в залесителните дейности в различни области.

Благодарение на това редица природозащитни инициативи имат осигурени нужните фиданки за различни инициативи.

До момента над 10 000 контейнерни фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст са предоставени за залесителни акции, организирани съвместно с наши партньори, медии и доброволци.