Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с Юлия Кльокнер, федерален министър на земеделието, храните и защита на потребителите на Германия. Срещата се проведе в рамките на неформалното заседание на Съвета на ЕС земеделие в град Хелзинки.

Министрите на земеделието на двете страни са обсъдили хода на дебатите на новата обща селскостопанска политика (ОСП), както и позицията на Германия за отхвърляне на обвързаната подкрепа в следващия програмен период.

Десислава Танева обърна внимание на факта, че ако се намали финансовият ресурс за обвързаната подкрепа за България, това ще засегне над 13 хил. фермери в сектор "Животновъдство" и други над 13 хил. стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци.

Според нея дори и при настоящите финансови условия в момента хората, които са ангажирани в тези сектори изпитват значителни затруднения.

Тя припомни, че условията, които предлага страната ни, предполагат огромна зависимост от природните условия и редица други фактори, като за сравнения даде други европейски държави.

Десислава Танева изтъкна още, че поради нарасналите предизвикателства се налага осигуряването на стабилен бюджет за адекватно финансиране в рамките на новата ОСП за бъдещите периоди.

Малките стопанства имат нужда от финансиране

Министър Танева посочи, че обвързаната подкрепа в страната ни е насочена към малките и средни земеделски стопанства.

Те имат завишени потребности от подпомагане, като само по този начин могат да останат конкурентоспособни на пазара на земеделска продукция.

Данните от анализа на схемите в сектора за периода 2015-2019 година сочат именно това и потвърждават важността на всички схеми на финансиране, които се прилагат в момента.

„Анализът е изготвен от Института по аграрна икономика", поясни Танева, като в него са включени всички сектори, които са в ресора на министерството на земеделието.

Земеделието дава прехрана на уязвимите групи

Тя допълни, че в секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците, които са обект на обвързаната подкрепа, са ангажирани 38.5% от общо заетите в земеделието в страната.

По този начин се дава възможност за работа и осигуряване на доходи на уязвими групи от селските райони, в които възможностите за стабилни доходи за силно ограничени.

От страна на България предстои да бъде изпратен SWOT анализът, с който Германия да се запознае и по този начин добие представа каква е структурата и организацията на селските стопанства у нас.