„Не съм изненадан от резултата във ВСС. Не съм имал и илюзии, че те ще приемат моето предложение. В края то бе оставено без разглеждане, което е странното. В обществен план това обсъждане изпълни своето предназначение. Хората чуха мотиви, аргументи и видяха резултата”.

Това заяви правосъдният министър проф. д-р Янаки Стоилов пред медиите по повод отхвърлянето на искането му за отстраняване на главния прокурор. В четвъртък ВСС отхвърли предложението като недопустимо.

Достатъчно добре уредена ли е Конституцията ни

„Аз продължавам да съм убеден, че нашата Конституция съдържа средства и инструменти, чрез които може да се постави въпросът за отговорността на тримата най-висши в държавата”, добави проф. Стоилов.

Според него опитът този въпрос да се преустанови от ВСС още във фаза на допустимост, показва, че сред мнозинството в Съвета има притеснение.

„Ако темата се допусне за обсъждане, би могло да се спори доколко е основателно едно или друго искане. Моите основания се съдържат в Конституцията – системно неизпълняване на задълженията и действия, накърняващи престижа на съдебната власт.“ – каза той

Има ли ВСС ясна идея какво се случва около тях

„Според мен ВСС се опитаха да изнесат щита пред главния прокурор много напред, за да не може никой след мен да повтори това действие.”, каза правосъдният министър.

„Ако ние сме правова държава, то у нас не би трябвало да има недосегаеми лица. Някои силно бъркат независимостта на съдебната власт с недосегаемост. С някои от членовете на ВСС ние имаме не просто различия по фактите, но и концептуални различия.

Някои от тях разбират разделението на властите, като невъзможност едната да се занимава с това, което върши друга”, обясни Стоилов.

„Конституцията трябва да се защити и да се потърсят възможности за нейното тълкуване по тези спорни въпроси. ВСС има възможност да прилага тези текстове, както прецени. Един от големите проблеми на нашата система е недостатъчната предвидимост на съдебните актове.

Когато правосъдието не е достатъчно предвидимо, у хората се създава усещането, че това е някаква мистична дейност и има други интереси, които движат решенията.", каза още министърът на правосъдието.