Столична община постави още 30 контейнера за текстилни отпадъци в различни райони на града. Контейнерите на "Тексайд България" са част от мерките за разделно събиране на този тип отпадъци и тяхното правилно третиране и рециклиране.

Системата на общината е внедрена в началото на 2019 година и към този момент са обхванати по-голямата част от кварталите. Направена беше проверка, на която присъства заместник-кметът по екологията на София Йоана Христова.

Инспектирани са контейнерите, които се намират в района на квартал Овча Купел, а на проверката присъстваха и районният кмет Христина Семерджиева, експерти от дирекция "Управление на отпадъците" на общината и Столичния инспекторат.

Вече има поставени над 70 контейнера

Йоана Христова поясни, че към този момент са поставени 72 съда за събиране на текстил, което включва и новите 30 контейнера. Още през месец февруари е поставено началото на екологичното изхвърляне на текстил с първите няколко съда, на които гражданите виждат познатия надпис TexСycle.

От общината отчитат, че за този период са събрани над 368 тона текстилни отпадъци и обувки. Въвеждането на тази система позволява да се намали вредното влияние на този тип изделия, след приключването на ползването им.

Това пряко влияе и върху качеството на въздуха, който дишат софиянци, така и дава възможност да се използват повторно не малко суровини, които подлежат на преработка.

Ясни надписи указват какво може да се изхвърля

Контейнерите, които са поставени последни са бели, с брандирана лента, която лесно показва на хората какво могат да поставят вътре. Внедрени са и модерни технологии, които ще помагат за обслужването на контейнерите.

Системата ще се контролира посредством електронно управление, което дистанционно ще следи за това кога съдовете за запълнени и спрямо това ще се изпращат екипите с камиони, които да извозват боклуците.

Контейнерите са модерни и здрави

Самите контейнери са направени по начин, който не позволява да се мокрят при дъжд и по този начин няма да се утежнява излишно товара на камионите. Допълнително всеки съд има подсилена конструкция, която ще пази от набези и кражби. Всеки съд има европейски сертификат за качество.

Събраните дрехи и обувки ще се транспортират до специализираните компании. Така на площадките за третиране на текстилни отпадъци всички ще се сортира, като годните за повторна употреба дрехи ще се отделят.

Остатъците е предвидено основно да се режат на парчета за нуждите на различни производства и индустрии.