В Министерство на регионалното развитие и благоустройството се проведе първото заседание на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия.

По време на срещата министър Аврамова каза, че мерките са част от стратегията за обновяване на жилищния фонд на жилищни и нежилищни сгради.

Това трябва да се случи до 2050 година, за да може старите сгради да се преобразуват в такива с близки до нулевите стойности, що се отнася до потребление на енергия и ефективност.

Петя Аврамова допълни, че за да се изпълни националния план е нужно повече от сериозно обединяване на експертизата както на професионалните организации, така и от осъзнатостта на гражданите от нуждата да се пести енергия.

Сметките след саниране намаляват значително

Тя акцентира и върху това, че с извършеното саниране не само се намаляват месечните сметки за режийни разходи, но и значително се подобрява микроклимата на обитаваните помещения. От страна на МРРБ вече тече работата по изпълнение на плана за намаляване на енергопотреблението.

Като част от мерките на тази програма е и проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, съвместно с Програмата на ООН за развитие. Пилотно са ремонтирани 50 многофамилни къщи, в които са изпълнени всички предписания.

Като отделна мярка, част от Националната програма за енергийна ефективност са обновени още 1755 жилищни сгради. В 114 други строителните дейност все още текат, а за други 142 текат подготвителни процедури.

Програмата за саниране ще продължи

Регионалният министър каза, че след като всичките 2220 сгради бъдат напълно завършени програмата няма да спре. Нуждата от подобряване на енергийната ефективност е приоритет и за това ще се намери начин програмата да продължи.

Пред участниците в срещата Аврамова каза и, че трябва да се работи в посока на това да се обяснят на гражданите всички предимства на това сградите да са с енергиен клас „А“.

Според нея мнозинството от хората все още няма достатъчен интерес, основно поради липса на достатъчно информация за бъдещите ползи.