Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за това да се въведе ограничение в изпълнението на инвитро процедурите.

Съгласно заповедта, ще бъдат преустановени следните дейности, свързани с асистираната репродукция:

  • Започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки на възраст под 39 години;
  • Започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
  • Започване на вътрематочни инсеминации;
  • Изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
  • Започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки.

Изключение от забраната в заповедта правят стартирането на нови процедури. То се допуска по отношение на хормонални стимулации и процедури на естествен цикъл за пациентки с анти-Мюлеров хормон под 1 ng/ml.

В изключението спадат и онкологично болни пациенти по отношение замразяване на яйцеклетки или сперматозоиди с предстояща химио или лъчетерапия.

При продължаващите процедури също ще има ограничения

Продължаващите дейности по асистирана репродукция ще бъдат изпълнявани при спазване на следните условия – всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала.

Да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между отделните пациенти. Добитите вече яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират.

Започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите. Когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички приети изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19.

Препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат.

След изпълнена процедура да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро при максимални изисквания за сигурност.

Зачевания във времена на ограничения

Рискуваме ли децата, родени в бъдеще да имат ограничено самосъзнание? Надяваме се мерките, взети от министъра на здравеопазването да не увреждат сериозно процеса по създаване на бъдещите поколения.

Фактор в забраните, спуснати от Кирил Ананиев е на първо място заплахата от коронавирус. Дали обаче не прекаляваме с всичко това?