През вчерашния ден, главният прокурор Иван Гешев поиска от Прокурорската колегия да се внесе предложение на Пленума на Висшия съдебен съвет за налагане на мораториум до края на тази календарна година.

Защо се предлагат тези мерки?

Ако това се приеме, месечните работни заплати на съдии, прокурори и следователи в Прокуратурата няма да бъдат актуализирани.

Гешев поиска още ползването на годишни отпуски от магистрати и съдебни служители да не се позволява в настоящото извънредно положение.

Разрастващата се пандемия от COVID-19 изисква вземането на всички необходими мерки, както за опазване живота и здравето на хората, така и за запазване на икономическата стабилност и качеството на живот в страната.

Настоящата безпрецедентна ситуация изисква борба с всички налични ресурси за ограничаване разпространението на заразата, водеща неизбежно до негативни икономически последици“, заяви главният прокурор на България.

Изпълнението на мерките по време на извънредното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпълнението на бюджета и ще има за последица финансова нестабилност във всички сектори, включително и след овладяване на заплахата от пандемията.

Тези обстоятелства изискват от нас финансова дисциплина, съобразяване с възникналите затруднения в бюджетната сфера и солидарност с българските граждани в условията на извънредното положение“, бяха думите сред аргументацията на Гешев.

Днес се очаква във ВСС да се взимат две важни решения

Висшите магистрати ще решават по-късно днес и дали да бъде прието предложението на Гешев и да се замразят заплатите на всички служители в съдебната власт до края на тази календарна година.

И още. Парламентът на Темида ще гласува дали да приема одита на системата за случайно разпределение на дела.

Напомняме, че само преди дни стана ясно, че софтуерната система е била разтресена от опит за сериозна кибер атака.

Така и не е станало ясно дали някой е влияел на случайното разпределение на делата. От експертизата стана явен стряскащият факт, че всеки със средни компютърни умения би могъл да проникне в базата данни на програмата за делата.