Осъдените окончателно за корупция в Румъния остават без специална пенсия, ако проектозакон, който беше приет преди два дни в Сената, получи одобрение и в Камарата на депутатите, съобщават румънските вестници.

Изданията отбелязват, че става дума за държавните служители, дипломатите, персонала на съдебните инстанции, включително съдиите от Конституционния съд и членовете на Сметната палата, полицаите, военните и други категории.

Кой инициира проекта

Проектът, иницииран от депутатите от управляващата Национално-либерална партия Флорин Роман и Ромео Никоара в предишния състав на парламента, беше одобрен от Сената и предстои гласуването му в Камарата на депутатите.

Престъпленията, заради които ще бъде спирана специалната пенсия, включват даване или вземане на подкуп, търговия с влияние и други корупционни деяния.

Освен това започването на наказателно преследване за някое от посочените престъпления ще води до временно спиране на специалната пенсия до окончателното решаване на случая, а ако делото бъде прекратено или лицето бъде оправдано, плащането на пенсията се възстановява със задна дата.

Добра идея ли е всичко, което се предлага

Някои експерти, обаче смятат, че проектът има проблеми от конституционен характер. Социологът Мирча Киву твърди, че от морална гледна точка проектозаконът е добър, но технически повдига някои въпроси от гледна точка на равноправието.

"Нормално е да бъдат наказани по този начин тези, които извършват корупционни деяния при упражняване на длъжността. По-малко нормално е обаче едно лице, което е осъдено окончателно за корупционно престъпление, да изтърпи присъдата си в затвора, а като излезе, да се окаже без пенсия. Тоест ако беше лице без специална пенсия, щеше да има пенсия при връщането си на свобода. По-конкретно, виждам някакъв вид дискриминация тук и не знам дали ще мине през Конституционния съд", казва социологът.

Адвокатът Адриан Кукулис от своя страна твърди, че проектозаконът няма проблеми от конституционна гледна точка и смята, че подобна мярка би довела до намаляване на корупционните престъпления.

"Специалната пенсия идва като възнаграждение за принципността, демонстрирана по време на изпълнението на служебните задължения, а нарушаването на наказателното законодателство носи отнемането на това право", коментира адвокатът.

„Ще станем свидетели на намаляване на корупционните престъпления, защото много хора, които са били изкушени преди да извършат подобно деяние, сега ще се въздържат, защото знаят, че рискуват да останат без специална или служебна пенсия след десетки години труд.", подчертава той.

Вестниците пишат, че първите, които може да бъдат засегнати от отнемането на правото на специална пенсия, са двама бивши офицери от тайните служби, единият от които е осъден за отклоняване на средства, а другият – за прикриване на корупция.