От днес всеки учител, преподаващ онлайн, ще може да изпитва учениците си и да пише съответната оценка.

До това решение се стигна след като министърът на образованието и науката Красимир Вълчев го предложи.

Напомняме, че на 16 март българското училище бе пренесено в Интернет. Това се случи само три дни след като бе обявено извънредното положение в страната.

От Министерството на образованието и науката дадоха препоръка на директорите на училища да се прилага облекчена отчетност на работата както на учители, така и на персонала в училище.

В електронните дневници ще се вписват всички проведени занятия.

Какво ще се случи с възнагражденията на учителите?

От МОН бе обещано, че всичко, което е договорено с педагогическите специалисти за дистанционния период, ще бъде коректно изплатено.

Това решение бе взето на 3 април от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

Единственото изискване към учителите е да са водили обучение в електронна среда в размер на пет астрономически часа.

В тези пет часа се отчита и подготовката на уроците. При сумиране на пет работни часа за всеки ден от понеделник до петък се получават 25 часа седмично.

Важен детайл е, че дори и онези учители, които са на по-малък договорен норматив, също ще получат заработеното във времената на дистанционно обучение.

Ами занапред?

Между 13 и 16 април облекчен дистанционен режим ще бъде въведен за учениците. Това се прави с разтоварваща цел.

В зависимост от училището и неговата специфика, ще се провеждат занятия между 2 и 4 часа, в които ще се акцентира върху занимания по интересите на учениците.

Тук се включват занимания с физически дейности, изобразително изкуство, както и музика. Още от въведеното в този период ще бъдат заниманията с педагогически съветници и дискусиите по темите, замислени в програмата на часа на класа.

Всички тези мерки се мислят, предлагат и приемат, за да може учениците да продължат своето обучение дори и в сурови времена на криза.

Според някои от учителите, учениците напълно възприемат ситуацията и повечето от тях дават всичко от себе си, за да се представят добре дори и в нестандартната обстановка.