Главният юрисконсулт на Инспекцията по труда Николай Стоянов даде обстойно уточнение за това какво става с нас, когато работодателят реши да ни изостави в професионален план.

Имаме ли бъдеще и възможности тогава, когато си мислим, че светът за нас е свършил.

Какво трябва да сторим, когато договорът ни се прекратява

Стоянов препоръчва работниците да гледат много внимателно предложенията на работодателите им, когато се прекъсват трудовите договори.

Според специалиста, след приключване на трудовите правоотношения по взаимно съгласие служителите губят част от правата си.

Най-често срещаните нарушения са липса на изплащане на възнаграждения, неизплащане на обезщетения във връзка с прекратяването на трудовите договори и липса на документи, свързани с прекратяването им“, обясни Николай Стоянов.

Казусът с неплатените отпуски

По думите на Стоянов, един работодател никога не би могъл да задължи свой работник да ползва неплатен отпуск.

Това е право единствено и само на служителя. За онези, които са се сблъскали с работодател, който нарушава закона, има решение.

„В случай, че той стори това, то за работника възниква правото незабавно да поиска прекратяване на трудовия договор. Така той получава пълни права и обезщетение за безработица.“

Друго важно нещо, което сподели Николай Стоянов за онези, изгубени между професии и работни места.

Хората, които са в неплатен отпуск могат да започнат работа с втори сключен договор при съвсем различен работодател.

Прекратяване на трудови договори може да се извършва и по имейл. Предвид ситуацията, това се прави с цел по-малко струпване на хора в затворени пространства.

Само преди няколко дни бе публикувано точно число, изобразяващо ясно, че безработицата у нас е стигнала колосални размери.

Близо 5 000 от общо 7 000 човека на ден губят работата си заради коронавирус. Това посочват анкетите и онлайн запитванията в интернет.

Общо, за България в момента броят на безработните е 236 000 по данни на Агенция по заетостта.

Според Кремена Калчева от Агенция по заетостта, голям тласък на безработицата е дало явлението на масовото прибиране на българи от чужбина.