Днес Народното събрание ще проведе извънредно събрание, дневният ред на което включва второ четене на бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Новият бюджет на здравната каса предвижда с 500 млн. лева повече за здравеопазване догодина.

За медицински дейности са отделени 2,8 млрд. лева, за лекарствени продукти - 1,2 млрд. лева, а за дентални дейности - 179,8 хиляди лева.

От 1 юли следващата година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв.

От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв.

Максималната пенсия остава 1200 лева

Размерът на получаваните една или повече пенсии запазва максималния си таван до сумата от 1200 лева.

Тази стойност ще се прилага за всички пенсии, без оглед на момента на отпускането им.

Прогнозите, които са направени за 2020 година сочат, че средният осигурителен доход ще достигне 1063 лв., което е ръст от 7,8% в сравнение с очакваната му стойност през настоящата година.

Средногодишният брой осигурени лица се очаква да се увеличи на 2,796 млн.лв.

За изплащане на сумите за пенсии през следващата година са предвидени 10,576 млрд. лв. – със 729,1 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.

Повишения на ставката за самоосигуряващите се лица

За самоосигуряващите се лица минималният осигурителен доход ще се повиши от 560 лева на 610лв., а за земеделските стопани от 400 на 610 лв. Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3000 лв.

Не се планира да се променят размерите на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като според прогнозите съотношението между осигурителите и осигурените лица ще се запази.